VI Konferencja 3xD

Zapraszamy PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW i NAUCZYCIELI z Państwa Placówki do udziału w VI Konferencji: 3xD Dostrzeż… Dociekaj… Działaj!

 

Temat konferencji brzmi:

„Jak być sobą i czuć się rozumianym?”

 

Konferencja odbędzie się 8 listopada 2022 roku w godzinach 08:30-15:30 w Hotelu Wieniawa w Rekowie Górnym.

 

Program konferencji:

 

Wykład:

Krystyna Aleksandra Dudzis, Res humana et canian

Psychoteraputka, absolwentka studiów podyplomowych z seksuologii klinicznej. Pracuje z rodzinami, małżeństwami, z dziećmi i z młodzieżą. Zajmuje się szczególnie pracą terapeutyczną w obszarze wykorzystania seksualnego (osoby skrzywdzone i sprawcy).

 

Temat: „Tożsamość płciowa – od dzieciństwa do dojrzałości.” 

 

Warsztaty:

 

 1. Dr Cezary Kurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym artykułów, książek i monografii wieloautorskich z zakresu animacji społeczno-kulturalnej oraz problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wsparcia i pomocy jednostkom z problemami uzależnień, przemocy domowej. Animator społeczności lokalnych, tutor, twórca i kierownik teatru studenckiego. Prezes Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych Federacji FOS-a oraz Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych.  Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec 2 synów.

 

Temat: „Panta rhei – bariery w ociąganiu celów”.

 

 

 1. Agnieszka Szczygieł, Pracownia Terapeutyczno-Seksuologiczna, Gdynia

Psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Edukatorka seksualna i trenerka, promująca holistyczny model edukacji seksualnej. Współzałożycielka gdyńskiej Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej ‘Bliżej Siebie’. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej zorientowane wokół psychoterapii, pracy z traumą i pomocy seksuologicznej. Aktywnie współpracuje z sektorem publicznym, wspierając instytucje oświatowe i pomocowe w formie specjalistycznych szkoleń, konsultacji i superwizji. W pracy klinicznej koncertuje się wokół problematyki zdrowia psychoseksualnego, pracując z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłymi.

 

Temat: „Kim jestem i gdzie spoglądam” – tożsamość, płeć i seksualność w adolescencji.”

 

Płatność za udział w konferencji:

 

Koszt udziału: 100,00 PLN jeżeli:

uczestnik korzysta z finansowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (minimum 70%);

lub korzysta z finansowania na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (100%).

 

Koszt udziału: 123,00 PLN (z Vat) jeżeli:

uczestnik nie korzysta z finansowania ze środków publicznych

W formularzu zgłoszenia należy podać dane do wystawienia faktury. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłana Państwu faktura drogą elektroniczną.

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma pakiet uczestnika, który będzie zawierał:

 

– prestiżowy certyfikat udziału w konferencji

– materiały konferencyjne oraz warsztatowe

– indywidualne konsultacje z prowadzącymi

– 1000% dawki energii do działania

 

 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia!

REKRUTACJA ZAKOŃCZONA

 

 

Organizatorzy:

 • Gmina Puck
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck
 • Profilaktyka według Leszka
 • Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

Patronat:

 • Starostwo Powiatu Puckiego
 • Wójt Gminy Puck

Patronat medialny:

 • Kaszub24.pl
 • Telewizja TTM
 • Nadmorski24..pl

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.3xd.info oraz pod numerem telefonu: 58 673 56 53.