IV Konferencja 3xD

Zapraszamy PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW i NAUCZYCIELI z Państwa Placówki do udziału w IV Konferencji: 3xD Dostrzeż… Dociekaj… Działaj!

 

Tematem konferencji jest świat dziecka umiejscowiony w wirtualnej przestrzeni i negatywne emocje, które mu towarzyszą. Uczestnicy będą rozmawiali o tym, jak zrozumieć młodego człowieka zanurzonego w wirtualnym świecie. Prelegenci wskażą możliwości reagowania oraz pomocy dzieciom w trudnych sytuacjach.

 

Konferencja odbędzie się 6 października 2020 roku w godzinach 09:00-15:30 w Hotelu Wieniawa w Rekowie

 

W programie konferencji znajdą się wykłady wybitnych specjalistów w Polsce:

 

dr Maciej Dębski

Fundacja „Dbam o mój z@sięg”, Uniwersytet Gdański

Temat: Młodzi cyfrowi – wyzwaniem dla współczesnego nauczyciela

 

Prof. Dr hab. Józef Bednarek,

Dr. Anna Andrzejewska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Temat: „Przemiany mediów na przestrzeni dziejów i ich skutki dla aktywności dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni”.

 

 

Warsztat do wyboru:

 

Aleksandra Woźniak-Miszewska

Psycholog i terapeuta, Gdańsk

Temat: „Jak pracować z dzieckiem zanurzonym w świecie wirtualnym?”

 

Dorota Jankowiak-Dąbrowska

Temat: „Praca z uczniem dotkniętym problemem uzależnienia z wykorzystaniem elementów dramy”.

 

Martyna Szakiewicz, psycholog z wieloletnim doświadczeniem

Leszek Dowgiałło, specjalista z zakresu profilaktyki

Temat: „Emocjonalne konsekwencje uzależnienie – praca z uczniem”.

 

Płatność za udział w konferencji:

Koszt udziału: 70,00 PLN jeżeli:

uczestnik korzysta z finansowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (minimum 70%);

lub korzysta z finansowania na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (100%).

 

Koszt udziału: 86,10 PLN (z Vat) jeżeli:

uczestnik nie korzysta z finansowania ze środków publicznych.

 

W formularzu zgłoszenia należy podać dane do wystawienia faktury. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłana Państwu faktura drogą elektroniczną.

 

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma pakiet uczestnika, który będzie zawierał:

 

– prestiżowy certyfikat udziału w konferencji

– materiały konferencyjne

– indywidualne konsultacje

– 1000% dawki energii do działania

 

Zgłoszenie uczestnictwa:

  • REJESTRACJA ZOSTAŁA ZAKOŃCZONA

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia!

Termin zgłoszenia: 25 września 2020 roku

 

Organizatorzy:

  • Urząd Gminy Puck
  • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck
  • Profilaktyka według Leszka
  • Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu

 

Patronat:

  • Starostwa Powiatu Puckiego
  • Wójt Gminy Puck

 

Patronat medialny:

  • kaszub24.pl

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.3xd.info oraz pod numerem telefonu: 58 673 56 53.