III Konferencja 3xD

Zapraszamy PEDAGOGÓW, PSYCHOLOGÓW i NAUCZYCIELI z Państwa Placówki do udziału w III Konferencji: 3xD Dostrzeż… Dociekaj… Działaj! 

 

Temat konferencji brzmi: Nie miej traumy z powodu traumy. Wskazania do pracy z dzieckiem i rodzicem.  Prelegenci poprowadzą wykłady na temat psychologicznego aspektu traumy oraz w ramach warsztatu wskażą możliwości reagowania oraz pomocy dzieciom i rodzicom w trudnych sytuacjach 

 

Konferencja odbędzie się 22 października 2019 roku w godzinach 09:00-14:30 w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu. 

 

W programie konferencji znajdą się wykłady wybitnych specjalistów w Polsce: 

Wykłady: 

 1. Jacek Doliński 

Psycholog policyjny w KWP w Olsztynie, autor opracowań i monografii z zakresu psychologii, występuje jako ekspert w audycjach radiowych i ogólnopolskiej telewizji; Warszawa-Olsztyn 

Temat: Psychologiczny aspekt traumy. Praca z uczniem i rodzicem. 

 

 1. Anna Busz 

Oligofrenopedagog, socjoterapeuta, pedagog szkolny, autorka książki „Włącz emocje. Opowiadania socjoterapeutyczne; Wejherowo  

Temat: Jak dbasz tak masz. Jak budować i dbać o relacje. 

 

Warsztaty poprowadzą: 

 

 1. Artur Gębka 

Psycholog i terapeuta pracujący w nurcie Terapii Poznawczo-Behawioralnej, Gdynia 

Michał Cetner

Psycholog i terapeuta pracujący w nurcie Terapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu (BSFT), Gdynia 

Temat: Dziecko w traumie. Praktyczne podejście. 

 

 1. Katarzyna Jaroni 

Specjalista z zakresu psychologii klinicznej, certyfikowany superwizor i edukator z zakresu interwencji kryzysowej, członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Gdynia 

Temat: Rodzic z traumą. Praktyczne podejście. 

 

 

Płatność za udział w konferencji: 

 

Koszt udziału: 50,00 PLN jeżeli: 

uczestnik korzysta z finansowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (minimum 70%); 

lub korzysta z finansowania na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (100%).  

 

Koszt udziału: 61,50 PLN (z Vat) jeżeli: 

uczestnik nie korzysta z finansowania ze środków publicznych 

 

W formularzu zgłoszenia należy podać dane do wystawienia faktury. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłana Państwu faktura drogą elektroniczną.  

 

Każdy uczestnik konferencji otrzyma pakiet uczestnika, który będzie zawierał: 

 

– prestiżowy certyfikat udziału w konferencji 

– materiały konferencyjne 

– indywidualne konsultacje 

– 1000% dawki energii do działania 

 

Zgłoszenie uczestnictwa: 

 1. wypełnić elektroniczny formularz dostępny na stronie internetowej: www.3xd.info 

 

Ilość miejsc ograniczona – decyduje kolejność zgłoszenia! 

Termin zgłoszenia: 11 października 2019 roku 

 

Organizatorzy: 

 • Urząd Gminy Puck 
 • Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck 
 • Profilaktyka według Leszka 
 • Szkoła Podstawowa im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu 

 

Patronat: 

 • Starostwa Powiatu Puckiego 
 • Wójt Gminy Puck 

 

Patronat medialny: 

 • Kaszuby24.pl 

 

Więcej informacji znajdziecie Państwo na stronie internetowej: www.3xd.info oraz pod numerem telefonu: 58 673 56 53.