dr Marcin Szulc

dr Marcin Szulc profesor Uniwersytetu Gdańskiego,

nauczyciel akademicki i psycholog w Zakładzie Psychologii Osobowości i Psychologii Sądowej. Zainteresowania naukowe koncentruje wokół problematyki zagrożeń społecznych ze szczególnym wskazaniem na mechanizmy powstawania uzależnień, leczenie nałogów, resocjalizację nieletnich sprawców przestępstw oraz problemy okresu dorastania. Prowadzi spotkania edukacyjne dla rad pedagogicznych, rodziców oraz młodzieży. Jest autorem publikacji z zakresu psychologii zagrożeń społecznych. Nauczyciel Roku 2011 nagrodzony statuetką im. Krzysztofa Celestyna Mrongowiusza. Odznaczony Medalem Komisji Edukacji Narodowej oraz Srebrnym Medalem za Długoletnią Służbę. Ambasador Kampanii Białej Wstążki, wyróżniony statuetką za wkład w promowanie kampanii na rzecz przeciwdziałania przemocy wobec kobiet. Uhonorowany tytułem Przyjaciela ZSO nr 2 w Gdańsku.

Członek Rady Programowej Instytutu Psychologii UG.

Koordynator Zespołu Psychologów ds. Kształcenia Nauczycieli na UG.

Redaktor w kwartalnikach naukowych: CURRENT ISSUE OF PERSONALITY PSYCHOLOGY oraz MISCELLANEA ANTHROPOLOGICA ET SOCIOLOGICA

Współautor Gminnego Programu Przeciwdziałania Cyberprzemocy dla Gminy Gdynia 2015-2018 oraz programu przeciwdziałania samobójstwom wśród młodzieży pt. „Profilaktyka zachowań autodestrukcyjnych w okresie dorastania” w Gdańsku realizowanego przez Fundację Wspierania Rodzin „Przystań”.

 

adres e-mail: marcin.szulc@ug.edu.pl

 

 

Wybrane publikacje:

 

Książki:

Szulc M. (2008) Procesy planowania w uwalnianiu się młodzieży z nałogu. Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego. Gdańsk

Artykuły:

Besta T., Pastwa-Wojciechowska B., Jaśkiewicz M., Piotrowski A., Szulc M., (2021) Radicalisation and individual differences: Disinhibition, boldness and meanness as predictors of support for radical collective action. Personality and Individual Differences 168

 

Szulc M., (2020) „Bo każdy pijak to złodziej!” Problem stygmatyzacji i destygmatyzacji osób uzależnionych. Serwis Informacyjny UZALEŻNIENIA nr 4 (92), s.31-37

 

Szulc M. (2020) Manipulowanie informacją w sieci za pomocą fake newsów jako zagrożenie dla młodzieży. Psychologia Wychowawcza 17/2020, s. 140–158

Piotrowski A., Szulc M., Boe O., Marineanu V., Rawat S., Deshpande A. P. (2020) Threat of using alcohol and psychoactive substances in uniformed formations. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 21(1): 107–125.

Szulc M. (2019) Pozytywny trolling”? O roli mediów społecznościowych w profilaktyce uzależnień. Serwis Informacyjny Uzależnienia 3(87), s.1-7

Szulc M. (2019) Psychologiczne uwarunkowania, konsekwencje i przeciwdziałanie zjawisku cyberprzemocy. WNCD 5-6 (272-273), s.3-9

Pastwa-Wojciechowska B., Szulc M. (2019) Między normą a patologią, czyli zawiłe drogi trajektorii rozwojowej psychopatii. W: Teresa Rostowska, Aleksandra Lewandowska – Walter (red.) Psychospołeczne konteksty relacji rodzinnych. Wydawnictwo Difin, s.226-251

Szulc M. (2018) Sposoby radzenia sobie ze stresem i poczucie kontroli u ofiar cyberprzemocy. Pomeranian  Pomeranian J. Life Sci.;64(3):81-87

Szulc M. (2017) Bezpieczna marihuana? Manipulowanie informacją na temat konopi w mediach społecznościowych oraz konsekwencje zdrowotne ich używania – wyzwania dla profilaktyki. Wychowanie na co dzień. WNCD, nr 5 (266), s. 15-21

Szulc M. (2017) Zmiana poczucia koherencji i poczucia własnej skuteczności u osób uzależnionych od narkotyków, leczących się w społeczności terapeutycznej. Alcohol Drug Addict 2017; 30 (3): 185-204

Szulc M. (2017) Psychopatologia zjawisk społecznych: zmiany definicyjne. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 18(1): 13–25

Szulc M., Połomski P., Kozakowska M. (2017) Kompetencje społeczne i poziom zapotrzebowania na stymulację u graczy MMO na przykładzie uczestników gry World of Warcraft. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 18(1): 151–174

Szulc M., Pastwa – Wojciechowska B. (2017) Facebook jak źródło wiedzy i niewiedzy na temat marihuany. Przegląd Naukowo-Metodyczny Edukacja dla bezpieczeństwa, rok X, 1/2017 (34) s. 495-515

Szulc M., Peplińska A., Połomski P., Wyszomirska-Góra M. (2016) Personal determinants of acceptance of drinking and driving among Polish drivers. Current issues in personality psychology · volume 4(2) 2016, doi: 10.5114/cipp.2016.59230

Szulc M., (2015) Pawlewicz P. Potrzeba poszukiwania doznań u młodzieży niedostosowanej społecznie. Studia i Badania Naukowe. Przegląd Naukowo-Metodyczny „Edukacja dla bezpieczeństwa” Rok VIII Numer 4(29)

Peplińska A., Wyszomirska-Góra  M., Połomski P., Szulc M.  Who is a dangerous driver? Socio-demographic and personal determinants of risky traffic behavior. Current Issues in Personality Psychology · volume 3(3) 2015, doi: 10.5114/cipp.2015.53580

Szulc M. Przyszłościowa orientacja temporalna i samoocena modelek. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 2015, 16 (1): 50–73

Besta, T.,  Szulc, M , Jaśkiewicz, M. Political extremism, group membership, and personality traits: Who accepts violence? Revista de Psicología. Social: International Journal of Social Psychology, 2015

http://dx.doi.org/10.1080/02134748.2015.1065085; English version: pp. 1-11 / Versión en español: pp. 12-22

Lipowski M., Szulc M., Buliński L. Locus Of Control And Place of Physical Activity Among Other Heath Related Behaviors Of Individuals Dependent Of Alcohol. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness 2015 March;55(3):231-40

Szulc M. Postawy hip – hopowców wobec własnej podkultury. W jaki sposób widzą siebie hip hopowcy? Kultura i Edukacja nr 3 (103) / 2014, s. 313-339

Szulc M. Struktura wartości osób należących do bractw rycerskich. Turystyka Kulturowa, www.turystykakulturowa.org Nr 4/2014 (kwiecień 2014)

Szulc M. Parchem K. (2014) Struktura wartości i poczucie koherencji wolontariuszy hospicyjnych. Medycyna Paliatywna 2/2014, vol. 6, s.89 – 94

Szulc M. (2013) „Czy taki diabeł straszny?” Fenomen black metalu i wpływ muzyki metalowej na odbiorców. Estetyka i Krytyka nr 28(1), s.165-190

Szulc M. (2013) Konsekwencje zdrowotne używania marihuany w świetle badań i propozycja ujednolicenia stanowiska psychologów wobec problemu legalizacji konopi, sformułowana w oparciu o Kodeks Etyczno-Zawodowy Psychologa. Alkoholizm i Narkomania 2013, Tom 26, nr 4, 381–401, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Szulc M., Piotrzkowska – Dziamska M. (2013) Struktura planów życiowych młodzieży niedostosowanej społecznie przebywającej w młodzieżowym ośrodku wychowawczym. Resocjalizacja Polska nr 5/2013, s.85-109

Szulc M. (2013) Orientacja temporalna młodzieży wykluczonej (niedostosowanej) społecznie. W: A. Kłonkowska, M. Szulc (red). Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni – społecznie wykluczeni. Wydawnictwo UG

Szulc M. (2012) Proaktywna orientacja temporalna osób uzależnionych kontynuujących i przerywających leczenie w trzech wybranych społecznościach terapeutycznych. Alkoholizm i Narkomania 2012, Tom 25, nr 3, 259–271, Instytut Psychiatrii i Neurologii w Warszawie

Szulc M. Olszak A. (2012) Wybrane psychologiczne wyznaczniki tremy koncertujących muzyków profesjonalistów i amatorów. Estetyka i Krytyka 25 (2/2012), s. 201-230

Szulc M. (2011) Obraz planów życiowych osób z uszkodzeniem słuchu. Studia i Badania Naukowe. Rok V ,nr1/2011. W: J. Żerko (red), Ateneum– Szkoła Wyższa w Gdańsku. Gdańsk, s. 83-102

Mróz A. Szulc M. (2011) Wulgaryzmy wśród studentów a płeć. Miscelanea. Anthropologica et Sociologica Tom Kultura Nr 10/11Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego

 

Książki pod redakcją

Szulc M. (2017) Psychopatologia życia społecznego. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 18 (1)

Szulc M. Dowgiałło B. (2016) Socjologia emocji. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 17(4)

Mika B. Szulc M. (2015) Społeczeństwo sieciowe. Miscellanea Anthropologica et Sociologica 16 (2)

Kłonkowska A, Szulc M. (2013) Niewygodni, nienormatywni, nieprzystosowani, nieadekwatni – społecznie wykluczeni

Bykowska B., Szulc M. (2006) Zagrożenia współczesnej młodzieży polskiej…W poszukiwaniu tożsamości. Księga Jubileuszowa z okazji XV-lecia WNS”

 

Publikacje popularno-naukowe:

  • Wypowiedź dla Radia Gdańsk 29 sty 2013 Dr Marcin Szulc, psycholog z UG o młodzieży i odpowiedzialności. https://www.youtube.com/watch?v=D2FCEjSrhsg
  • Rozmowa z red. Dorotą Abramowicz opublikowana  07.2016 02:17 w Dzienniku Polskim pt.  „Czy trzeba zlikwidować gimnazja? O ich losie decydują stereotypy”.

https://dziennikpolski24.pl/czy-trzeba-zlikwidowac-gimnazja-o-ich-losie-decyduja-stereotypy-wideo/ar/10366594

 

  • Rozmowa w „Nieco-dzienniku etycznym” nr 44 (2019) pt. Dzień edukacji bez przemocy z red. Agnieszką Abemonti Świrniak. renesansmedia.pl/Pages/download.php?chemin=..%2FNDEPDFs%2F&Fichier_a_telecharger=201904_n_44.pdf&fbclid=IwAR0oFrSSrDhuojPLeoOD7fxeOsOMazIXLEeZGbfzmsEAGKaYfN85VpIBsZ4