Regulamin uczestnictwa – COVID-19

REGULAMIN

obowiązujący uczestników V Konferencji 3xD – 05.10.2021 r.

dotyczącego przestrzegania wytycznych sanitarnych obowiązujących w czasie zagrożenia epidemiologicznego

 

Zgodnie z aktualnymi wytycznymi Ministerstwa Zdrowia, Ministerstwa Rozwoju oraz Głównego Inspektora Sanitarnego

 

  1. Udział uczestników w Konferencji jest równocześnie potwierdzeniem, że uczestnik nie miał w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą, o której wie że jest zakażona wirusem Covid-19 oraz nikt z członków najbliższej rodziny, otoczenia nie jest poddany izolacji, nie jest hospitalizowany i nie przejawia widocznych oznak choroby.
  2. W Konferencji mogą wziąć udział uczestnicy, których stan zdrowia jest dobry; uczestnik nie przejawia żadnych oznak chorobowych np. podwyższona temperatura, katar, alergia, kaszel, biegunka, duszności, wysypka, bóle mięśni, ból gardła, utrata smaku czy węchu ani innych nietypowych objawów.
  3. Każdemu uczestnikowi zostanie zmierzona temperatura za pomocą bezdotykowego termometru lub kamery termowizyjnej.
  4. Uczestnicy zobowiązani są do zdezynfekowania dłoni po wejściu do budynku.
  5. W budynku, w którym organizowana jest Konferencja jest obowiązek noszenia, zapewnionej we własnym zakresie, maseczki ochronnej/przyłbicy zasłaniającej usta i nos.
  6. Uczestnicy wydarzenia zobowiązani są do zachowywania wymaganego dystansu społecznego w budynku, w którym zorganizowana jest Konferencja. Zachowanie dystansu społecznego nie dotyczy osób wspólnie zamieszkujących/pracujących.
  7. Zachowanie dystansu społecznego przestaje obowiązywać w stanie wyższej konieczności np. ewakuacji z powodu pożaru.
  8. Uczestnicy Konferencji podpisują własnoręcznie listę obecności zawierającą imię i nazwisko Uczestnika oraz nazwę i adres szkoły/placówki, którą reprezentują;
  9. W razie konieczności lista, o której mowa w pkt 8 będzie udostępniona Głównemu/Powiatowemu Inspektoratowi Sanitarnemu oraz służbom porządkowym.

 

 

Uczestnictwo w Konferencji jest równoznaczne z akceptacją ww. regulaminu,  którego zapisów uczestnik jest zobowiązany przestrzegać.