Dorota Jankowiak-Dąbrowska

Absolwentka ATENEUM Szkoły Wyższej w Gdańsku (pedagogika o specjalizacji resocjalizacja z socjoterapią).

Twórca i organizator warsztatów o charakterze edukacyjnym i profilaktycznym dla dzieci i młodzieży.

Pomysłodawca i wykonawca projektu edukacyjnego „Jak nie schrzanić sobie życia wchodząc w konflikt z prawem”.

Pracuje z wykorzystaniem metod teatralnych, dramy stosowanej  i Teatru Forum.

Twórca szkoleń w obszarze profilaktyki i resocjalizacji dla nauczycieli, rodziców i młodzieży.

Edukator z zakresu FAS/FASD.

Prezes Pedagogicznego Koła Naukowego COGNITA w Ateneum Szkole Wyższej w Gdańsku.

Pomysłodawca Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Wykorzystanie seksualne dziecka: sygnały ostrzegawcze i interwencja”.

Pomysłodawca cyklicznych spotkań edukacyjnych „Pogaduchy na dobranoc”.

Członkini FEERIA Stowarzyszenia Artystyczno-Społecznego.

Koordynator w Fundacji na Rzecz Dziecka i Rodziny FASCYNACJE.

Dzieli się pozytywnym nastawieniem do człowieka i zaraża miłością do teatru.