dr hab. Kamil Zawadzki

Kamil Zawadzki – profesor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, doktor habilitowany nauk ekonomicznych, absolwent studiów podyplomowych Psychologia pozytywna w praktyce. Trener umiejętności psychospołecznych na Wydziale Psychologii Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył szkołę muzyczną II stopnia na kierunku wokalnym. Doświadczony szkoleniowiec i wykładowca akademicki specjalizujący się w tematyce kompetencji miękkich (nowoczesne przywództwo, inteligencja emocjonalna, skuteczna komunikacja, praca głosem w kontaktach interpersonalnych i wystąpieniach publicznych, udzielanie informacji zwrotnej, podejmowanie decyzji, psychologiczne aspekty oceniania, zarządzanie sobą w czasie, wywieranie wpływu, zarządzanie zmianą) oraz kształtowania kapitału ludzkiego w organizacji (w tym: motywowanie i rozwój pracowników, zarządzanie różnorodnością oraz zarządzanie talentami). Szkolił kadrę kierowniczą oraz uczestników studiów podyplomowych, doktoranckich, magisterskich i licencjackich między innymi w Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytecie SWPS w Warszawie, Uczelni Techniczno-Humanistycznej w Warszawie i Uniwersytecie WSB w Bydgoszczy.

Autor szeregu publikacji dotyczących rozwoju kapitału ludzkiego, zatrudnienia, kultury organizacyjnej, systemów motywowania, zarządzania wiekiem w organizacjach, programów work-life balance. Uczestnik licznych projektów badawczych, także o zasięgu międzynarodowym. Odbył zagraniczne staże naukowe w Niemczech w Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung, w Australii w Macquarie University Sydney oraz w Wielkiej Brytanii w University of Glasgow.

Wolne chwile spędza z najbliższymi, zgłębiając tajniki języka włoskiego, słuchając muzyki chóralnej i rozwijając nową pasję – jazdę motocyklem.