Program III Konferencji 3xD

PROGRAM III KONFERENCJI 3XD

22 października 2019 roku

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:15

Przywitanie uczestników

9:15 – 10:30

Jacek Doliński

Temat: Psychologiczny aspekt traumy. Praca z uczniem i rodzicem

 

10:30-11:00

przerwa kawowa

11:00-12:00

Anna Busz

Temat: Jak dbasz tak masz. Jak budować i dbać o relacje.

 

12:00-12:15

przerwa kawowa

12:15-13:45

Warsztat I: Katarzyna Jaroni

Temat:  Rodzic z traumą. Praktyczne podejście

12:15-13:45

Warsztat II: Artur Gębka, Michał Cetner

Temat:  Dziecko w traumie. Praktyczne podejście

 

12:15-13:45

Dyskusja z prelegentami: moderator: Leszek Dowgiałło

Temat:  Rodzic z traumą. Praktyczne podejście

 

13:45-14:15

Lunch

14:15-14:30

Podsumowanie i zakończenie III Konferencji 3xD