Podsumowanie seminarium

15 stycznia 2019 roku w Szkole Podstawowej im. Maksymiliana Wilandta w Darzlubiu odbyło się:

SEMINARIUM – 3xD – Dostrzeż… Dociekaj… Działaj!

którego tematem były Szkolne procedury postępowania w sytuacjach kryzysowych.

SEMINARIUM POPROWADZILI:

  • Kamila Dettlaff – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku
  • Leszek Dowgiałło – Profilaktyka według Leszka, pedagog i profilaktyk
  • Iwona Rumanowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku
  • Danuta Hirth – Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z siedzibą w Pucku – wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich
  • Sierż. Szt. Małgorzata Kotarba – Jednoosobowe Stanowisko ds. profilaktyki społecznej
  • Ewa Weiss-Miller – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku