IV konferencja 3xd – program

PROGRAM IV KONFERENCJI 3XD

6 października 2020 roku, Hotel Wieniawa – Rekowo Górne

8:30-9:00

Rejestracja uczestników

9:00 – 9:05

Przywitanie uczestników

9:05 – 10:35

dr Maciej Dębski

Fundacja „Dbam o mój z@sięg”, Uniwersytet Gdański

Temat: Młodzi cyfrowi – wyzwaniem dla współczesnego nauczyciela

 

10:35-10:50

przerwa kawowa

10:50-12:45

Prof. Dr hab. Józef Bednarek,

Dr. Anna Andrzejewska

Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej, Warszawa

Temat: „Przemiany mediów na przestrzeni dziejów i ich skutki dla aktywności dzieci i młodzieży w cyberprzestrzeni”.

 

12:45-13:15

lunch

13:15-15:00

Warsztat do wyboru

 

Warsztat I

Aleksandra Woźniak-Miszewska

Psycholog i terapeuta, Gdańsk

Temat: „Jak pracować z dzieckiem zanurzonym w świecie wirtualnym?”

 

Warsztat II

Dorota Jankowiak-Dąbrowska

Temat: „Praca z uczniem dotkniętym problemem uzależnienia z wykorzystaniem elementów dramy”.

Warsztat III

Martyna Szakiewicz, psycholog z wieloletnim doświadczeniem

Leszek Dowgiałło, specjalista z zakresu profilaktyki

Temat: „Emocjonalne konsekwencje uzależnienie – praca z uczniem”