I Konferencja

Tematem I Konferencji 3xD, która odbyła się 16 października 2018 roku był świat dziecka. Uczestnicy rozmawiali o tym, jak zrozumieć świat widziany oczami dziecka oraz w jaki sposób zlokalizować przyczyny destrukcyjnych działań młodych ludzi i co zrobić, by być dla nich wsparciem. 

Prelegentami byli wybitni znawcy tematu: dr. Maja Herman, Adam Nowak „Wujek Porada” oraz Leszek Dowgiałło.

Spotkanie ponad 70 specjalistów okazało się szansą na podjęcie wspólnych działań zmierzających do ujednolicenia procedur postępowania w sprawach trudno wychowawczych we wszystkich szkołach powiatu puckiego.  Działanie „3xD” będzie długofalowym programem działania dla dobra uczniów.

15 stycznia 2019 roku odbędzie się Seminarium dla pedagogów i psychologów z publicznych szkół Gminy Puck podczas którego zostaną wypracowane procedury postępowania w sytuacjach trudno wychowawczych.