Cezary Kurkowski

Dr Cezary Kurkowski, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, Olsztyn

Nauczyciel akademicki Wydziału Nauk Społecznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Autor kilkudziesięciu publikacji naukowych, w tym artykułów, książek i monografii wieloautorskich z zakresu animacji społeczno-kulturalnej oraz problemów społecznych, ze szczególnym uwzględnieniem systemu wsparcia i pomocy jednostkom z problemami uzależnień, przemocy domowej. Animator społeczności lokalnych, tutor, twórca i kierownik teatru studenckiego. Prezes Fundacji ŻAK Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, członek Instytutu Studiów Społeczno-Edukacyjnych Federacji FOS-a oraz Stowarzyszenia Ruch Pedagogów Społecznie Zaangażowanych.  Prywatnie szczęśliwy mąż i ojciec 2 synów.