Marta Młyńska

Marta Młyńska

trenerka, szkoleniowiec, coach, metodyczka, eduentuzjastka, pasjonatka ludzi i rozwoju osobistego, edukatorka, nauczycielka dyplomowana języka niemieckiego, wykładowca w Szkole Wyższej Ateneum w Gdańsku, finalistka konkursu Nauczyciel Pomorza 2018, laureatka i finalistka konkursów o zasięgu ogólnopolskim, m.in. „Deutsch hat Klasse” i „Schule im Wandel”,  stypendystka Goethe Institut w Warszawie, egzaminator maturalny, autorka wielu publikacji z obszaru oświaty i edukacji, tworzy materiały dydaktyczne, organizuje i prowadzi szkolenia, webinary oraz konferencje dla nauczycieli, przemawia na eventach edukacyjnych, wspomaga szkoły w rozwoju, współpracuje z instytucjami oświatowymi (i nie tylko) i wydawnictwami (Software Development Academy, Stadion Gdańsk, SWPS, Ateneum, Akademia Pomorska w Słupsku, Ośrodki Doskonalenia Nauczycieli, Wydawnictwo Operon, Wydawnictwo Albatros, Edicon, Projektor- wolontariat studencki i inne)