Program konferencji

PROGRAM KONFERENCJI 3XD

16 października 2018 roku

9:00 – 9:30

Przywitanie uczestników

Występ Teatru „Maska”

 

9:30 – 10:15

Adam Nowak

Temat: Dlaczego dorośli boją się dzieci?

 

10:15-10:30

przerwa kawowa

10:30-11:15

Dr. Maja Herman

Temat: Gdzie ja jestem?

 

11:15-11:45

przerwa kawowa

11:45-12:30

Leszek Dowgiałło

Temat:  Jak rozmawiać z dziećmi by nas słuchały i rozumiały?

12:30-13:15

Lunch

13:15-14:00

Dyskusja