Program seminarium

09:00 – rozpoczęcie i przywitanie uczestników seminarium

09:15 – Kamila Dettlaff – Przewodniczący Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck oraz Przewodniczący Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku

09:40 – Iwona Rumanowska – Dyrektor Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Pucku

10:00 – Danuta Hirth – Kierownik III Zespołu Kuratorskiej Służby Sądowej przy Sądzie Rejonowym w Wejherowie, z siedzibą w Pucku – wykonujący orzeczenia w sprawach karnych, rodzinnych i nieletnich

10:20 – 10:35 – przerwa kawowa

10:35 – St. asp. Kamila Marciniak – Asystent stanowiska jednoosobowego ds. nieletnich i patologii

10:55 – Ewa Weiss-Miller – Dyrektor Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Pucku

11:15-11:30 – przerwa kawowa

11:30 – Leszek Dowgiałło – Profilaktyka według Leszka, pedagog i profilaktyk

11:50 – 13:00 – dyskusja i omówienie procedur postępowania w sytuacjach kryzysowych

13:00 – 13:30 – przerwa na lunch

13:30 – zakończenie seminarium