Agnieszka Szczygieł

Agnieszka Szczygieł, Pracownia Terapeutyczno-Seksuologiczna, Gdynia

Psycholożka, seksuolożka, psychoterapeutka. Członkini Polskiego Towarzystwa Seksuologicznego. Edukatorka seksualna i trenerka, promująca holistyczny model edukacji seksualnej. Współzałożycielka gdyńskiej Poradni Psychologiczno-Seksuologicznej ‘Bliżej Siebie’. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy zawodowej zorientowane wokół psychoterapii, pracy z traumą i pomocy seksuologicznej. Aktywnie współpracuje z sektorem publicznym, wspierając instytucje oświatowe i pomocowe w formie specjalistycznych szkoleń, konsultacji i superwizji. W pracy klinicznej koncertuje się wokół problematyki zdrowia psychoseksualnego, pracując z dziećmi, młodzieżą i osobami dorosłym