Koszt udziału

Koszt udziału: 50,00 PLN netto jeżeli: 

  • Korzystam z finansowania na podstawie § 3 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 20.12.2013 r. w sprawie zwolnień od podatku od towarów i usług oraz warunków stosowania tych zwolnień (minimum 70%). 

 

  • Korzystam z finansowania na podstawie Art. 43 ust. 1 pkt 29 lit. c Ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług (100%).  

 

Koszt udziału: 61,50 PLN brutto jeżeli: 

  • Nie korzystam z finansowania ze środków publicznych 

 

W formularzu zgłoszenia należy podać dane do wystawienia faktury. Po otrzymaniu zgłoszenia zostanie przesłana Państwu faktura pro-forma.