O nas

Jesteśmy trójką szalonych ludzi, którym zależy….

 

Kamila Dettlaff

Praktyk w dziedzinie profilaktyki uzależnień, z ponad 25-letnim doświadczeniem w samorządzie terytorialnym. Inicjatorka i kreatorka nowego podejścia do procedur w przestrzeni profilaktyki uzależnień na terenie placówek oświatowych. Na co dzień przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Gminie Puck oraz Gminnego Zespołu Interdyscyplinarnego w Pucku.

Ekspert w obszarach profilaktyki uzależnień na poziomie lokalnym.

Największy sukcesem jest stworzenie lokalnego zintegrowanego systemu pomocy w tematyce uzależnień oraz organizacja cyklu warsztatów i konferencji dla nauczycieli, pedagogów,  psychologów  szkolnych oraz wychowawców i rodziców, pod hasłem: „3xD. Dostrzeż … Dociekaj … Działaj?”.

Sławomir Stromski

Coach, Trener Biznesu ACI, 22 lata pracy w szkolnictwie, w tym 13 lat doświadczenia w kierowaniu zespołem i zarządzaniu szkołą. Wspiera procesy edukacyjne i wychowawcze uczniów, a także motywuje pracowników uświadamiając ich mocne strony. Jest otwarty na zmiany i zaangażowany w wdrażanie zmian w szkolnictwie. Analizuje ryzyko i zarządza nim. Wdraża innowacyjne rozwiązania w organizacji pracy w myśl Agile Leadership oraz w obszarze edukacji i wychowania, za co jest wielokrotnie nagradzany. Cechuje go umiejętność pracy w zespole. Jest nastawiony na rozwój osobisty oraz własną edukację. Wykładowca Akademi Ateneum w Gdańsku. Od wielu lat zaangażowany w działania z zakresu profilaktyki uzależnień, najpierw poprzez szkolną kampanię „Nie pozostań cieniem”, a od 5 lat w „„3xD. Dostrzeż … Dociekaj … Działaj?”.